Chef att hyra och rekrytera till offentlig sektor.

Introduktion

En av framgångsfaktorerna i dagens organisationer är säkerställandet av chefs- och ledarförsörjningen. Ledaren har en nyckelroll för att effektivt verkställa beslut och leda organisationen med god måluppfyllnad så att medborgarna får ett tydligt mervärde för sina skatteinsatser.

En verksamhet som kan hantera ledarskapsförsörjningen på ett effektivt sätt skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Snabba och tillfälliga behov av chefsrekryteringar kan uppstå som resultat av organisationsförändringar, start av ny verksamhet eller sjukdom/bortfall.

Lösning - erbjudande

Kunskapsbolaget erbjuder snabb tillgång till rätt interims chef utifrån dina behov och ni kan skapa tid för att se över roller och hitta ledare som uppfyller kraven.

  • En ledare kan bli sjuk, hastigt sluta, eller få samarbetssvårigheter. Ni får ett akut behov av en interims ledare för att hålla verksamheten igång. Kunskapsbolaget kan på kort varsel erbjuda en ledare med specifik erfarenhet från offentlig sektor som kan hålla verksamheten igång. Under tiden kan ni se över roller och hitta en långsiktig lösning.
  • Vid sammanslagning eller förändring av verksamheter kan det vara svårt att tillsätta en ledare som har förutsättningar att ta tillvara möjligheterna i den nya organisationen.
  • Kunskapsbolaget erbjuder er chefer med erfarenhet av att leda en organisation i förändring. Ni kan snabbt via Kunskapsbolaget tillsätta en ledare som driver förändringen. Det ger er möjlighet att fokusera på att rekrytera en ledare som kommer att ta ansvar för er nya vision och minimera risken att hamna i konfliktsituationer.
  • Vid start av ny verksamhet kan det vara svårt att på kort tid definiera ledarskapsrollen i detalj. Ni kommer igång snabbt, får tid att rekrytera rätt och minskar risken för felrekrytering.

Kunskapsbolagets konsulter har samtliga mer än 10 års erfarenhet av ledarskap och utveckling av organisationer inom privat näringsliv och offentlig sektor. Vi kan snabbt sätta oss in i situationen och matchar konsult utifrån kundens specifika behov. Om det trots allt inte fungerar kan vi byta ut konsulten eller eller avbryta utan kostnad – Kunskapsbolagets trygghetsgaranti.

Tjänster

Interimchefer:

Kommundirektör, Förvaltningschef, Verksamhetschef, VD, Ekonomichef, Projektchef

Interimchefer Skola:

Skolledare, Rektor

Chef att hyra, Utredningar, Projektledning, Verksamhetsutveckling, Verksamhetscoach, Utbildning

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna