Chef att hyra/rekrytera

Kunskapsbolaget erbjuder uthyrning/rekrytering av chefer och specialister för såväl den privata som den offentliga sektorn. Uppdraget inleds med en analys så att vi är överens om den kompetens som krävs för uppdraget.

Våra konsulter har lång erfarenhet från linjebefattningar inom olika områden. De har också goda kunskaper om moderna metoder inom ledarskap, kompetensuppbyggnad, kunskapsöverföring och kvalitetssäkring.

Vid rekrytering erbjuder vi en komplett serviceinkluderande analys, annonsering, urval, presentation, genomförande och utvärdering. Ni kan också välja att få stöd i endast vissa moment i rekryteringsprocessen. Om ni önskar, bistår vi också med en inhyrd chef parallellt med rekryteringen.

Chef att hyra/rekrytera

Kunskapsbolaget erbjuder uthyrning/rekrytering av chefer och specialister för såväl den privata som den offentliga sektorn. Uppdraget inleds med en analys så att vi är överens om den kompetens som krävs för uppdraget.

Våra konsulter har lång erfarenhet från linjebefattningar inom olika områden. De har också goda kunskaper om moderna metoder inom ledarskap, kompetensuppbyggnad, kunskapsöverföring och kvalitetssäkring.

Vid rekrytering erbjuder vi en komplett serviceinkluderande analys, annonsering, urval, presentation, genomförande och utvärdering. Ni kan också välja att få stöd i endast vissa moment i rekryteringsprocessen. Om ni önskar, bistår vi också med en inhyrd chef parallellt med rekryteringen.

Många av våra kunder använder tjänsten ”Chef att rekrytera” i kombination med tjänsten ”Chef att hyra”. Tillvägagångssättet innebär att man ”prövar” personen ”in action” innan en anställning sker.

TRYGGHETSGARANTI

Ni värderar vår konsults kunskap och kompetens i uppdragsstarten. Skulle ni inte vara nöjda med konsulten kan ni  begära utbyte av person.

Många av våra kunder använder tjänsten ”Chef att rekrytera” i kombination med tjänsten ”Chef att hyra”. Tillvägagångssättet innebär att man ”prövar” personen ”in action” innan en anställning sker.

TRYGGHETSGARANTI

Ni värderar vår konsults kunskap och kompetens i uppdragsstarten. Skulle ni inte vara nöjda med konsulten kan ni  begära utbyte av person.

Övriga tjänster: