Chef att hyra och Chef att rekrytera

Kunskapsbolaget erbjuder uthyrning/rekrytering av chefer och specialister för såväl den privata som den offentliga sektorn. Uppdraget inleds med en analys så att vi är överens om den kompetens som krävs för uppdraget.

 

Våra konsulter tar lång erfarenhet från linjebefattningar inom olika områden. De har också goda kunskaper om moderna metoder inom ledarskap, kompetensuppbyggnad, kunskapsöverföring och kvalitetssäkring.

 

Vid rekrytering erbjuder vi en komplett service inkluderande analys, annonsering, urval, presentation, genomförande och utvärdering. Ni kan också välja att få stöd i endast vissa moment i rekryteringsprocessen. Om ni önskar, bistår vi också med en inhyrd chef parallellt med rekryteringen.

 

 Rektor att hyra – Rektor att rekrytera

•  Skolledare och rektorer

Chef att hyra – Privat sektor

Vi erbjuder följande kompetenser för uthyrning:

• VD och operativa chefer

• Ekonomichefer

• Marknadschefer

• Försäljningschefer

• Personalchefer

• Certifierade Projektledare

 

Chef att hyra – Offentlig sektor

Vi erbjuder följande kompetenser för uthyrning:

• Kommunchefer och förvaltningschefer

 Chef att hyra – Privat och offentlig sektor

Våra chefskandidater:

• Har god och aktuell spetskompetens.

• Arbetar med stöd av kvalitetssäkring.

• Genomgår kontinuerliga utvärderingar.

• Får kontinuerlig kompetensutveckling.

 

Många av våra kunder använder tjänsten ”Chef att rekrytera” i kombination med tjänsten ”Chef att hyra”. Tillvägagångssättet innebär att man ”prövar” personen ”in action” innan en anställning sker.

 

Trygghetsgaranti

Ni värderar vår konsults kunskap och kompetens i uppdragsstarten. Skulle ni inte vara nöjda med konsulten kan ni  begära utbyte av person.