Carola Helenius-Nilsson

Carola 20100604-komprKonsultinriktning

Chef att hyra

Processledare

Chefsstöd: handledning, coaching, mentorskap

Pedagogiskt utvecklingsarbete på förvaltnings-, skol-, och lärarnivå

Utvecklings- och förändringsprocesser, exempelvis organisations-

förändringar eller effektivisering av verksamhet

Verksamhetsplan, upprättande eller utveckling av densamma

Vision, upprättande eller utveckling av densamma

 

Utbildning

Ledarskapsutbildningar
Rektorsutbildning
Gymnasie- och grundskollärarexamen
Fil.kand. , engelska, tyska och svenska

Yrkeserfarenhet

Direktör skola, socialtjänst och arbetsmarknad
Förvaltningschef grundskola, särskola, förskola, elevstöd samt kulturskola
Rektor gymnasiet
Biträdande rektor vuxenutbildningen
Ordförande/rektor  Svenska skolan i utlandet
Lärare grundskola, gymnasium, VUX, SFI samt IB-programmet
Särskild erfarenhet

Internationella utvecklingsprojekt inom pedagogik och företagande med England, Nederländerna, Italien, Österrike, Danmark, Finland, Portugal, Rumänien och Namibia
Språkreseledare i England och Tyskland