Carina Hagström-Bergh

Konsultinriktning

Organisation  och ledarskapsfrågor Carina

Chef att hyra

Chefsstöd

 

Utbildning

-Rektorsutbildning

-Skolchefsutbildning

-Förändringsledarutbildning

-Arbetsrätt och systematiskt kvalitetsarbete

-Leda för resultat

 

Yrkeserfarenhet

Mångårig erfarenhet som rektor

Utbildningschef på förvaltning förskola, grundskola, gymnasieskola, SFI, Vuxenutbildning och kultur.

 

Särskild erfarenhet

Uppbyggnad av förvaltningsorganisationer, stabsfunktioner och ledningsteam.

Systematiskt kvalitetsarbete