Bengt Persson

KonsultinriktningBengt P

Förvaltnings-/Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Planeringschef

Utredare

 

Yrkeserfarenhet

Mycket bred erfarenhet från samtliga verksamhetsområden inom kommunal administration