Ann Hedencrona

Konsultinriktning

Chef att hyra

Organisations- och ledarskapsutveckling

Analys och utredning

 

Utbildning

Rektorsutbildning Linneuniversitetet

The Toyota Way, LEAN

Utredningsmetodik

Pedagogisk grundkurs

Lärarutbildning

 

Yrkeserfarenhet

Förvaltningschef Utbildning och kultur

Verksamhetschef vuxenutbildning och Daglig verksamhet

Skolchef/ rektor friskola F-9

 

 

Särskild erfarenhet

 

Samverkan med våra nordiska länder inom vuxenutbildning