Anbudskraft!

Säljstöd för försäljning till offentlig sektor!

Offentlig sektor upphandlar produkter och tjänster för mer än 1000 miljarder kronor varje år!

Lönsam försäljning till offentlig sektor sker på annat sätt än till den privata sektorn men passar för såväl små som stora företag – och den bidrar ofta till dubbel omsättning och flerdubbel vinst! Kunskapsbolaget har hög kompetens och lång erfarenhet av försäljning till offentlig verksamhet. Vi bevakar regelbundet och kostnadsfritt Kundens marknad och hjälper till med anbudsförfarandet. Kunden sparar tid och resurser. Vi arbetar på följande sätt och vi kallar denna tjänst för Anbudskraft! Se även översiktsbilden på baksidan

  • Kunskapsbolaget bevakar din marknad, kostnadsfritt och regelbundet
  • Kunskapsbolaget hämtar hem lämpliga offertförfrågningar
  • Beslut att skriva offert tas gemensamt
  • Kunskapsbolaget skriver/bistår i offertskrivandet
  • Kunskapsbolaget bevakar formalia och bistår i kundkontakter

Bevakning genom Kunskapsbolagets upphandlingssystem

————————

Kundens tjänst/produkt når hela landet

————————-

Kunskapsbolaget hämtar hem relevanta förfrågningsunderlag

- Dialog med kund om underlag och skallkrav - Kunskapsbolaget skriver/bistår med bl a administrativt innehåll och layout av anbud
- Kunskapsbolaget bevakar tidsgränser och eventuella behov av ändringsuppgifter

Offert skickas in i kundens namn

Finansiering Affärsplanering Affärscoach Projektledning Anbudskraft! Chef-att-hyra Ledningsutveckling

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna för mer information:

Kontakta oss gärna