Affärsutveckling och Identifiering av Finanskällor – ny order till Kunskapsbolaget

Ny order till Kunskapsbolaget! – Affärsutveckling samt Identifiering av passande Finansieringskällor –  Hälsoföretag – Life Science

Ett väletablerat företag inom Life Science (Hälsobranchen) behöver tillväxtkapital i form av bidrag samt ev. riskkapital.

Företaget, med kunder över hela världen, genomför hälsoundersökningar som en abonnemangstjänst. Bolaget utför bl.a. läkarundersökningar och blodprover och kommer att nyttja Kunskapsbolaget i fortsatt affärsutveckling.

Kunskapsbolaget skall, till att börja med, ta fram bästa tillgängliga finansieringskällor.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.