Kunskapsbolaget

Kunskapsbolaget är ett modernt nätverksorienterat företag med anställd personal, fasta underkonsulter och samarbetspartners över hela Sverige.

 

Varje uppdrag är för oss ett förtroende som vi till hundra procent strävar efter att motsvara. Vår uppgift  är att fungera som en trygg och uthållig partner för er organisation. Det är ert företag eller er organisation som står i centrum och vi hjälper er med bästa möjliga kompetens.

 

Vi erbjuder  erfarna konsulter med kompetens och erfarenhet från ledande befattningar inom privat  och offentlig sektor, exempelvis som verkställande direktör, rektor, förvaltnings- eller kommunchef.

 

Vi utvecklar ledare och organisationer!

(Vår mission)

 

Vi erbjuder specialistkompetens  inom

• finansiering

• affärs- och verksamhetsutveckling

• kompetensutveckling

• chef att hyra samt ledarskap för både privat och offentlig sektor

(Vår affärsidé)

 

Vi är det prioriterade valet för stöd i ledarens, medarbetarens och organisationens utveckling!

(Vår vision)

 

Våra Kärnvärden

• Pålitlighet

• Kompetens

• Effektivitet

• Service

 

• Vi åtar oss endast uppdrag som vi har kompetens att genomföra.

• Vi garanterar att uppdragen blir färdiga i tid.

• Vi har ett system för kvalitetssäkring.

• Våra medarbetare har minst 5 års erfarenhet av ledande befattningar.

• Våra medarbetare representerar en stor samlad kunskap.

• Våra medarbetare är alltid nåbara vid behov.

• Personuppgiftshantering GDPR, läs mer här……