Affärscoach

Kb-Affärscoach ger ledare och ledningsgrupp, trygghet, råd, stöd och vägledning i nya och/eller komplicerade beslutssituationer.

Kb-Affärscoach är bollplank för chefen och en hjälp i utvecklingen av både chefsrollen och organisationen.

Arbetssätt

 • Vi arbetar med regelbundna inplanerade möten med fastställd dagordning.
 • Vi fungerar som bollplank, samtalspartner.
 • Vi genomför organisationsanalys och intervjuer för att snabbt nå ett bra resultat.
 • Vi har en hög tillgänglighet via telefon, mail och personliga möten.
 • Vi arbetar under tystnadsplikt.

Genomförande

 • En halv-/heldag avsätts till varje möte.
 • Normalgenomförande är 1-4 gånger per månad under sex månader.
 • Uppdraget inleds med en intervju och verksamhetsanalys. Därefter arbetar vi som bollplank eller via speciellt överenskomna aktiviteter.

Kompetens

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledning inom såväl offentlig som privat sektor.

Kundnytta

 • Stöd och erfarenhetsutbyte i nya och/eller komplexa arbetssituationer.
 • Hjälp vid verksamhetsförändringar.
 • Rådgivning för utveckling av chefsrollen.
 • Effektivare och lönsammare verksamhet
 • Trygghet för chef, ägare och styrelse.

Affärslotsen© : Finansiering Affärsplanering Affärscoach Projektledning Anbudskraft! Chef-att-hyra Ledningsutveckling

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna