Frukostseminarier

Många nya finanskällor – Nya programperioder

1. Skaffa pengar till organisationen! Bidrags-, låne- och riskkapital! Ständigt nya penningkällor!
    Pengar och finansiering är nu viktigare än någonsin!
    Har du projekt som behöver finansieras? Behöver du kapitaltillskott till verksamheten?

    Många nya möjligheter! Kompetensutveckling i småföretag, bidrag för startups, förstudiebidrag och
    andra bidrag upp till tiotals miljoner kronor för större verksamheter.

    Vi redovisar en bredd av möjligheter i form av nya EU-bidrag, statliga bidrag,
    fonder, stiftelser, affärsängel- och riskkapital, crowdfunding och andra
    kapitalkällor.

2. Öka omsättning och resultat – sälj mera till offentlig sektor!
    Öka omsättning och resultat med hjälp av Kunskapsbolagets Anbudsservice, benämnd Anbudskraft!
    Du får kontinuerlig bevakning – kostnadsfritt! – och vi hjälper dig i hela processen!

3. Hållbar lönsamhet
    Chefen för Stockholm läns FN-distrikt förklarar hur företag och organisationer  skapar långsiktig lönsamhet
    genom att integrera hållbarhet på både strategisk och operativ nivå.

    Vi presenterar tjänsterna Finansiering, Anbudsservice och Hållbar lönsamhet på 1 timme!

Seminariet, som är kostnadsfritt, genomförs den 29 maj 2024 kl. 08 –  09.15.
Plats: Hötorget, mitt i City, Gamla Brogatan 19, frukostfika från 07.40.

Anmäl dig, och/eller kollega, till info@kunskapsbolaget.se  eller genom att scrolla ner till ”Anmäl dig här”! nedan,  fyll i dina uppgifter och skicka in din anmälan.

Begränsat antal platser. Invänta bekräftelse på att vi noterat närvaro för att få garanterad plats.

Välkommen! 

Björn Kärrberg,
VD, Kunskapsbolaget

Onsdag 4/9

Bjuder vi in till Mentorskap-seminarium.

Kom i god tid för en inledande fika & smörgås, seminariet startar 08:00 och vi är klara till ca. 09:00.

mentorskap för chefer

Mentorskap!

  • Mentorskap är en metod för kompetensutveckling och kunskapsutbyte som bygger på relationen mellan en mentor och en adept.
  • Adepten är en person som söker professionell eller personlig utveckling och vill bli mer framgångsrik i sin yrkesroll eller ta nästa steg i karriären.
  • Mentorn är en person med mer erfarenhet som vägleder adepten genom att inta rollen som rådgivare, guide eller lärare.

Onsd 4/9

Bjuder vi in till Mentorskaps seminarium.

Kom i god tid för en inledande fika & smörgås, seminariet startar 08:00 och vi är klara till ca. 09:00.

mentorskap för chefer

Mentorskap!

  • Mentorskap är en metod för kompetensutveckling och kunskapsutbyte som bygger på relationen mellan en mentor och en adept.
  • Adepten är en person som söker professionell eller personlig utveckling och vill bli mer framgångsrik i sin yrkesroll eller ta nästa steg i karriären.
  • Mentorn är en person med mer erfarenhet som vägleder adepten genom att inta rollen som rådgivare, guide eller lärare.

        Välkommen!

Onsdag 14 feb 2024

Bjuder vi in till seminarium i "Finansiering"

Kom i god tid för en inledande fika & smörgås, seminariet startar 08:00 och vi är klara till ca. 09:00.

svenska sedlar

Finansiering & Anbudskraft

Vårt erbjudande är en helhetslösning – från idé till kapitalanskaffning. Vi har tillgång till information om ca 20 000 finansieringskällor och har system för att identifiera bästa möjligheterna till nya pengar. I mer än 25 år har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder med anskaffning av kapital, både bidragskapital och riskkapital. Vi erbjuder Anbudsservice och hjälper till vid upphandlingar, öka din omsättning med anbudskraft.

Anbudskraft

Finansiering & Anbudskraft!

Vårt erbjudande är en helhetslösning – från idé till kapitalanskaffning. Vi har tillgång till information om ca 20 000 finansieringskällor och har system för att identifiera bästa möjligheterna till nya pengar. I mer än 25 år har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder med anskaffning av kapital, både bidragskapital och riskkapital.

Vi erbjuder Anbudsservice och hjälper till vid upphandlingar, öka din omsättning med anbudskraft.

I sept. mer info kommer

Bjuder vi in till Digitaliserings-seminarium.

Kom i god tid för en inledande fika & smörgås, seminariet startar 07:55 och vi är klara till ca. 09:00.

kunskapsbolagets digitaliseringsbeskrivning

Nu satsar vi stort på Digitalisering!

På våra frukostseminarier under 2019 kommer vi att förklara och göra Digitaliseringsoron lite mer begriplig, vi tar er med på resan där vi rätar ut begreppen samt beskriver möjligheter och fallgropar. Välkommen!

 

I sept.mer info kommer..

Bjuder vi in till Digitaliserings-seminarium.

Kom i god tid för en inledande fika & smörgås, seminariet startar 07:55 och vi är klara till ca. 09:15.

kunskapsbolagets digitaliseringsbeskrivning

Nu satsar vi stort på Digitalisering!

På våra frukostseminarier under våren 2019 kommer vi att förklara och göra Digitaliseringsoron lite mer begriplig, vi tar er med på resan där vi rätar ut begreppen samt beskriver möjligheter och fallgropar. Välkommen!