Sundsvalls kommun skriver fyraårigt avtal med Kunskapsbolaget ……

Sundsvalls kommun skriver fyraårigt avtal med Kunskapsbolaget om leverans av managementkonsulter för ledarskap och strategi!
Kompetenta ledare är grunden för varje organisations utveckling. Sundsvalls kommun kan nyttja Kunskapsbolaget för utbildning och stöttning av  ledare i deras arbete att utveckla sin verksamhet.
Från minsta startup till största offentliga organisation. Kunskapsbolagets konsulter har 10 års erfarenhet av ledarskap.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.