Seminarier

 

Ett av Kunskapsbolagets kärnvärden är Kunskap & Kompetens. Vi vill

bidra till din utveckling genom att erbjuda frukostseminarier inom

aktuella ämnen.

 

Finansiering!

 

Nya Miljarder!

Både stora och små bolag erhåller pengar från EU och andra myndigheter för att t ex kunna affärsutveckla snabbare och för att kunna verkställa affärsutvecklingsprojekt med högre risk. År 2018 startar en ny budgetperiod inom EU vilket program som riktas mot näringsliv,  industri och även offentlig sektor.

 

Kunskapsbolaget hjälper kunder att nå sina mål!

Vi bidrar till att du ska kunna  vidareutveckla organisationen och projekten snabbare samtidigt som din risk minskar. Vårt erbjudande är en helhetslösning – från idé till kapitalanskaffning. Vi har tillgång till information om ca 15 000 finansieringskällor och har system för att identifiera bästa möjligheterna till nya pengar. I mer än 10 år har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder med anskaffning av kapital, både bidragskapital och riskkapital.

 

Anbudskraft!

 

Hjälp vid upphandlingar!

Öka omsättningen genom anbudskraft!

Offentliga upphandlingar, likväl som privata, upplevs ofta som svårbegripliga och byråkratiska för både små och stora företag. Det finns en inbyggd utmaning med dessa upphandlingar. De är ofta både komplicerade och tidskrävande. För att behärska ett anbud krävs ofta olika angreppssätt.

Du kanske behöver hjälp med försäljning på den gigantiska offentliga marknaden. Du kanske saknar kunskap om hur det går till att svara på anbud.

Då hjälper vi dig med det!

Vi hjälper redan idag företag med anbudsfrågor och ”anbudshantering”, både kontinuerligt och vid enstaka tillfällen. Det innebär att vi har gedigen erfarenhet av anbud, upphandlingar och inköp.

Vi presenterar tjänsterna Finansiering och Anbudskraft! på vårt

Frukostseminarium

Datum: Onsdag 24 oktober 2018

Tid: 07:55-09:30

Plats: Kunskapsbolaget, Gamla Brogatan 19, Stockholm City

Anmälan: info@kunskapsbolaget.se eller 08-545 160 20

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås!

Nästa seminarietillfällen kommer under hösten.

Anmäl dig!

 

Seminarietillfällen under hösten 2018 är 12 december