Rapport ”I huvudet på kommundirektörerna – 2018 års utmaningar”…….

Fredagen den 26 januari presenterar Kunskapsbolaget rapporten ”I huvudet på kommundirektörerna – 2018 års utmaningar”. Rapporten är ett resultat av ett stort antal intervjuer med landets kommundirektörer. Ett tiotal personer från Kunskapsbolaget har genomfört intervjuerna.. Rapporten spänner över ett antal brännande teman bl a: statens besvärande detaljstyrning, svårigheten att följa ny lagstiftning, anspänningen med nyanlända, bostadsbyggande och övrig infrastruktur, digitaliseringen av kommunala tjänster och demokratisk styrning vid oklara majoriteter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.