Område Skola och Offentlig sektor

Kunskapsbolaget stödjer hundratals skolor och likaså hundratals kommuner, landsting, myndigheter och andra offentliga organisationer, stiftelser och ekonomiska föreningar.   Våra koncept, produkter och tjänster är anpassade till era önskemål och behov.

 

Våra tjänster som är riktade i första hand mot Offentlig sektor följer här,

(de finns även i högerspalten):

Chef att hyra – Vi levererar den kompetens du behöver – pålitligt!

Kompetensutveckling  – Skräddarsydda program, för utveckling av ledare, medarbetare och ledningsgrupper och arbetsgrupper.

Projektledning – Våra effektiva, certifierade projektledare leder ditt projekt i mål!

Utredningar – Kvalificerade utredningar som hjälper till att utveckla verksamheten  i organisationer.

Verksamhetscoach – Erbjuder schemalagt stöd för chefer och ledningsgrupper vid förändringar.

 

Våra tjänster som är riktade i första hand mot Skola följer här,

(de finns även i högerspalten):

Chef/rektor att hyra 

Chefsförsörjningsprogram

Chefsutveckling av ledare och medarbetare

Chefsrekrytering

Handledning för chefer 

Utredningar inom skolan

Verksamhetsutveckling- Skola

 

Kunskapsbolaget publicerar

I huvudet på kommundirektörerna – 2018 års utmaningar

en rapport om vad 60 kommundirektörer tänker om framtiden

Ladda ner läs och lär om deras utmaningar här…

 

 

Telefon 08-545 160 20 eller info@kunskapsbolaget.se Välkommen!