Kunskapsbolaget har fått i uppdrag att göra en Enkät / Medarbetarundersökning för Organisations- och Verksamhetsutveckling

Kunskapsbolaget skall genomföra enkätundersökning och presentera resultat som underlag för Organisationsutveckling.

Vi använder en Web-enkät med ca 60 frågor som berör områden som samarbete, arbetsformer, satsningar, relationer samt individuella önskemål. Resultatet utgör en plattform dels för framtida satsningar och dels för utveckling av medarbetarnas engagemang. Enkäten tar ca 15 minuter att genomföra.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.