Gävleborgs läns landsting skriver fyraårigt avtal med Kunskapsbolaget…….

om leverans av chef – Ledare och strategiska utredningar-analyser.

 

Kunskapsbolaget rangordnades på första respektive andra plats i hård konkurrens med 18 managementkonsultbolag. Effektivt ledarskap och effektiva anpassade metoder är en av framgångsfaktorerna för Kunskapsbolaget.

Kompetenta ledare är grunden för varje organisations utveckling. Vi utbildar ledare, och vi stödjer dem i deras arbete att utveckla sin verksamhet. Från den minsta startup till den största offentliga organisation. Samtliga våra konsulter har över 10 års erfarenhet av ledarskap.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.