Hem

 

Välkommen till Kunskapsbolaget!

Kunskapsbolaget är ett modernt nätverksorienterat företag inom finansiering, kompetensförsörjning, ledarskap och verksamhetsutveckling.

 

 

finans
verksamhetsutveckling
kompetensutsveckling
chefatthyra

Kunskapsbolaget erbjuder…

specialister med gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom offentlig och privat sektor såsom VD, Rektor, Marknadschef, Ekonomichef, HR-chef och Förvaltningschef

________________________________________________

Lönsam och stabil skolverksamhet överlåtes!

 

Välskött mindre skolverksamhet i norra Stockholm överlåtes till annan huvudman på grund av nuvarande ägares höga arbetsbelastning.

 

Skolan är belägen i en av Stockholms norra förorter med närhet till både tunnelbana, pendeltåg och naturområden. I nuläget finns ca. 100 barn från förskoleklass till åk 9 inskrivna på skolan. Personalgruppen är stabil och består av 16 anställda. Samtliga lärare på skolan är behöriga. Man arbetar speciellt med naturvetenskap och teknik, och deltar i NTA-programmet.

 

Skolan har goda förutsättningar att växa och det finns idag kö både till förskoleklassen och högre årskurser.

 

I senaste tillsyn uttrycker Skolinspektionen att skolan håller god kvalitet. I en specifik granskning av elevhälsan från 2014 görs bedömningen att elevhälsoarbetet fungerar väl och att samtliga lagstadgade kompetenser finns på plats.

 

Omsättningen ligger i intervallet 10-20 mkr och lönsamheten runt 15% före skatt.

Verksamheten passar utmärkt till såväl personliga ägare som annan friskoleägare-/koncern.

 

Intressenter vänder sig till:

 

Maria Eriksson

maria.eriksson@kunskapsbolaget.se

0706 76 84 22