Hem

 

Välkommen till Kunskapsbolaget!

Kunskapsbolaget är ett modernt nätverksorienterat företag inom finansiering, kompetensförsörjning, ledarskap och verksamhetsutveckling.

 

 

finans
verksamhetsutveckling
kompetensutsveckling
chefatthyra

Kunskapsbolaget erbjuder…

specialister med gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom offentlig och privat sektor såsom VD, Rektor, Marknadschef, Ekonomichef, HR-chef och Förvaltningschef

 

______________________________________________________

 

Sökes – Rektor Ljusnarsbergs kommun

Läs mer …. rektor-ljusnarsbergs-kommun-annons

______________________________________________________

 

 

Frukostseminarium 26 oktober!

 

Bidrag, mjuka lån, riskkapital och ökad omsättning!

Skaffa pengar till organisationen! Bidrags- och Riskkapital!

Har du projekt som behöver finansieras? Behöver du kapitaltillskott till
verksamheten?

 

Öka omsättning och resultat – sälj mera till offentlig sektor!
 ”Din nya, riskfria säljavdelning”  

Öka omsättning och resultat med hjälp av Kunskapsbolagets Anbudskraft.

 

Datum: Onsdag 26 oktober
Tid: 7:50-9:30.
Plats: Kunskapsbolaget, Gamla Brogatan 19, Stockholms city
Anmälan: info@kunskapsbolaget.se eller ring 08-545 160 20.
Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås!